نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخشش دانش آموزان "دبیرستان دوره اول فرزانگان " درمسابقه ابتکارات کشوری

درخشش دانش آموزان "دبیرستان دوره اول فرزانگان " درمسابقه ابتکارات کشوری


لوح زرین دیگری برافتخارات ناحیه دو:

دانش آموزان دبیرستان دخترانه "دوره اول فرزانگان " درهشتمین مسابقه ابتکارات دانش آموزی کشوری خوش درخشیدند.

موفقیت افتخارآفرین دانش آموزان گرامی  درکسب رتبه اول کشوری رشته جراحی توسط دانش آموزان تلاشگر (ملیکا به نژاد- مائده آدمی زاده-مبینا زارع) وکسب رتبه سومی رشته شیمی توسط دانش آموزان ارجمند :سیده آتنا مدرسی وآلاء امیریان درهشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزان کشوررا به جامعه خدوم فرهنگیان تبریک عرض می نمائیم .مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو این جوشش ،کوشش بی وقفه و مداوم رابه پرسنل ،دانش آموزان فرهیخته دبیرستان دوره اول فرزانگان صمیمانه تبریک عرض می نماید واز حضرت علیم کمال شادمانی ، سرافرازی و سربلندی همگان را آرزمنداست.