نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دراجرای برنامه ی هوای پاک، دانش آموزان دبستان پسرانه دور اول هشتم شهریور ناحیه دو یزد، طرحی نو درانداختند.

دراجرای برنامه ی هوای پاک، دانش آموزان دبستان پسرانه دور اول هشتم شهریور ناحیه دو یزد، طرحی نو درانداختند.


تهیه ی گلدان با وسایل بازیافتی و ساخت بادبادک با کاغذهای دور ریختنی از جمله ی این ابتکارات بود.