نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانش آموزان مدارس ابتدایی ناحیه دو یزد، پیشتاز مدارس ابتدایی استان در ارائه طرحهای نو و ابتکاری

دانش آموزان مدارس ابتدایی ناحیه دو یزد، پیشتاز مدارس ابتدایی استان در ارائه طرحهای نو و ابتکاری


دانش آموزان دبستان دخترانه ادبستان بهشت، همانند ابتدای هر سال تحصیلی، امسال هم طرحی نو درانداختند.

خانم محمدحسنی مدیر دبستان ادبستان بهشت ناحیه دو یزد در این باره گفت: دانش آموزان این دبستان همانند سنوات قبل، در آغازین روزهای سال تحصیلی جدید، به طور خودجوش - ابتکاری و خلاقانه، بدون اخذ راهنمایی و کمک، اقدام به تهیه و تدوین چند عنوان کتاب  و انتشار آنها نمودند.

وی افزود: نمایشگاهی از این کتب  و نیز صنایع دستی دانش آموزان، در آینده ی نزدیک در این دبستان برپا می گردد.