نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور معلمین ودانش آموزان دبستان حضرت مریم درنمازجمعه

حضور معلمین ودانش آموزان دبستان حضرت مریم درنمازجمعهبه مناسبت گرامیداشت هفته مقام معلم  جمعی از معلمین ودانش آموزان دبستان حضرت مریم درآئین عبادی سیاسی نمازجمعه شرکت نمودند.