نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور معاون آموزش ابتدایی ناحیه دو درمجلس عزاداری "رحلت پیامبر وشهادت امام حسن مجتبی (ع) دبستان جلالیان

حضور معاون آموزش ابتدایی ناحیه دو درمجلس عزاداری "رحلت پیامبر وشهادت امام حسن مجتبی (ع) دبستان جلالیان


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

به مناسبت ایام شهادت "امام حسن مجتبی (ع) ورحلت نبی مکرم اسلام (ص) ویژه برنامه ی عزاداری در دبستان جلالیان ناحیه دو برگزارشد.علی زارع معاون آموزش ابتدایی ناحیه دو ضمن بازدید از این آموزشگاه درمراسم عزاداری دانش آموزان حضور یافت واز متولیان وبانیان این مجلس روضه خوانه صمیمانه قدردانی نمود.