نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور معاون استاندار در ستاد اسکان فرهنگیان ناحیه دو

حضور معاون استاندار در ستاد اسکان فرهنگیان ناحیه دو


معاون امور هماهنگی و عمرانی استانداری و رئیس خدمات استان از ستاد اسکان فرهنگیان ناحیه دو بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اسکان فرهنگیان مهندس سید حسینی معاون امور هماهنگی و عمرانی استاندار و رئیس خدمات استان از ستاد اسکان فرهنگیان ناحیه دو بازدید نمود .

مهندس سید حسینی ضمن تقدیر و تشکر از عوامل اجرایی ستاد از روند اجرای این فعالیت بازدید نمود و با چند تن از میهمانان از نزدیک صحبت کرد .

در این بازدید همچنین طی جلسه ای در مورد مسائل و مشکلات و امکانات موجود در مدارس بحث و تبادل نظر گردید .