نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور معاون استاندار در ستاد اسکان فرهنگیان ناحیه دو

حضور معاون استاندار در ستاد اسکان فرهنگیان ناحیه دو


معاون امور هماهنگی و عمرانی استانداری و رئیس خدمات استان از ستاد اسکان فرهنگیان ناحیه دو بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اسکان فرهنگیان مهندس سید حسینی معاون امور هماهنگی و عمرانی استاندار و رئیس خدمات استان از ستاد اسکان فرهنگیان ناحیه دو بازدید نمود .

مهندس سید حسینی ضمن تقدیر و تشکر از عوامل اجرایی ستاد از روند اجرای این فعالیت بازدید نمود و با چند تن از میهمانان از نزدیک صحبت کرد .

در این بازدید همچنین طی جلسه ای در مورد مسائل و مشکلات و امکانات موجود در مدارس بحث و تبادل نظر گردید .