نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور معاونین آموزش ابتدایی و متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در مدارس ناحیه دو یزد، در اولین روز بازگشایی مدارس. روز یکشنبه 14 فروردین ماه سال 1401

حضور معاونین آموزش ابتدایی و متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در مدارس ناحیه دو یزد، در اولین روز بازگشایی مدارس. روز یکشنبه 14 فروردین ماه سال 1401


در این برنامه تعدادی از کارشناسان مربوطه نیز حضور داشتند.

سید علی کار آموز معاون آموزش متوسطه و خانم سعیده بهادرزاده، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پروورش استان یزد، به همراه تعدادی از کارشناسان حوزه ی کاری خود، با حضور در مدارس ناحیه دو یزد، از نزدیک روند بازگشایی مدارس این ناحیه را در اولین روز بازگشایی در سال 1401 مورد بازدید قرار دادند.