نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور مشاورین حوزه استانداری یزد درنمازجماعت دبیرستان پسرانه حاجی حسنی

حضور مشاورین حوزه استانداری یزد درنمازجماعت دبیرستان پسرانه حاجی حسنی


درهفته مقام معلم صورگرفت:

 درراستای فعالیت های فرهنگی ، مشاورین حوزه استانداری یزد درنمازجماعت  دانش آموزان دبیرستان پسرانه حاجی حسنی حضور یافتند وهفته معلم را به کارکنان ودبیران این دبیرستان تبریک گفتند.