نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور مدیر کل و کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد به همراه همکاران و دانش آموزان مدارس این ناحیه در مراسم سنتی و ماندگار راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

حضور مدیر کل و کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد به همراه همکاران و دانش آموزان مدارس این ناحیه در مراسم سنتی و ماندگار راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۱


گزارش تصویری