نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور مدیرکل آموزش وپرورش استان درنماز جماعت دبیرستان حضرت صاحب الزمان دوره اول

حضور مدیرکل آموزش وپرورش استان درنماز جماعت دبیرستان حضرت صاحب الزمان دوره اول


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

درراستای فعالیت های آموزشی فرهنگی "احمدشیر زاد مدیرکل آموزش وپرورش استان " با همراهی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دوو دیگر مسئولین  امروز از دبیرستان پسرانه  صاحب الزمان دوره اول بازدید ودرپایان در نمازجماعت ظهر وعصر دانش آموزان شرکت نمود.