نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو درجلسه شورای معلمین

حضور مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو درجلسه شورای معلمینبه گزارش روابط عمومی واطلاع  رسانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو یزد صبح امروز مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو باهمراهی مسئول ارزیابی عملکرد مدیریت ازمدارس (دخترانه علویه  وپسرانه پرتو اسلام  ) بازدید وضمن بررسی روند فعالیت های آموزشی در جلسه ی شورای دبیران دبستان دخترانه علویه حضور یافت و اهم مسائل ومشکلات آموزشی را مورد نقد وبررسی  قرارداد. درپایان معلمین نقطه نظرات و پیشنهادات تکمیلی را بیان کردند.