نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور خادمیاران رضوی در دبستان حضرت خدیجه(س)

حضور خادمیاران رضوی در دبستان حضرت خدیجه(س)


گزارش تصویری
این برنامه به مناسبت روز چهارشنبه(روز زیارتی آقا امام رضا «ع» اجرا گردید.