نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور تیم سیار واکسیناسیون کوید ۱۹ به مدارس در مدارس ناحیه دو یزد

حضور تیم سیار واکسیناسیون کوید ۱۹ به مدارس در مدارس ناحیه دو یزد


این طرح در راستای مصوبه جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا به اجرا در می آید.

خانم رهجو، کارشناس مسئول بهداشت آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، در این باره گفت: بر اساس مصوبه جلسه ستاد استانی  مقابله باکرونا و نیز اعلام آمادگی مرکز بهداشت شهرستان یزد مبنی بر اعزام تیم سیار واکسیناسیون کوید۱۹ به مدارس، این طرح در مدارس ناحیه دو یزد  آغاز گردید .
لازم به ذکراست انجام  این واکسیناسیون دانش آموزان، با هماهنگی کارشناس سلامت و همچنین اعلام آمادگی مدرسه و دریافت رضایت نامه کتبی والدین  صورت خواهد گرفت.