نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور اعضای شورای دانش آموزی مدرسه شهید مرشد ناحیه دو یزد در آیین غبارروبی مضجع شریف امامزاده جعفر (ع)

حضور اعضای شورای دانش آموزی مدرسه شهید مرشد ناحیه دو یزد در آیین غبارروبی مضجع شریف امامزاده جعفر (ع)


گزارش تصویری