نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جمع آوری کمکهای مومنانه در هنرستان دخترانه محمد طاهری ناحیه دو یزد

جمع آوری کمکهای مومنانه در هنرستان دخترانه محمد طاهری ناحیه دو یزدخانم صدیقه مرحمتی مدیر هنرستان  دخترانه محمد طاهری در این باره گفت:

اعضای شورای دانش آموزی و همکاران این هنرستان در چند نوبت اقدام به تهیه بسته های معیشتی و توزیع آنها بین خانواده های دانش آموزان محروم نموده اند .