نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جمع آوری کمکهای مومنانه در دبیرستان دخترانه اسحاقیه ناحیه دو یزد

جمع آوری کمکهای مومنانه در دبیرستان دخترانه اسحاقیه ناحیه دو یزد


خانم مارسه طاهری مدیر دبیرستان دخترانه اسحاقیه در این باره گفت:

اعضای شورای دانش آموزی و همکاران این دبیرستان در چند نوبت اقدام به تهیه بسته های معیشتی و توزیع آنها بین خانواده های دانش آموزان محروم نموده اند. 

وی افزود: در این برنامه همچنین، تعدادی گوشی تلفن همراه نیز برای دانش آموزان نیازمند خریداری و تحویل آنان شده است.