نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی گرامیداشت هفته بسیج دبیرستان "بهرام ایزدی"

جلسه ی گرامیداشت هفته بسیج دبیرستان "بهرام ایزدی"


درهفته بسیج روی داد:

به مناسبت نکوداشت هفته بسیج ویاد وخاطره دلا ور مردان شهید بسیجی ، ویژه برنامه ی فرهنگی  تربیتی باشرکت دانش آموزان دبیرستان "بهرام ایزدی"وسخنرانی یکی ازروحانیون " فعال فرهنگی"  درنمازخانه این آموزشگاه برگزارشد. دراین  جلسه  دانش آموزان با سلسله مفاهیم  فرهنگی  " تشکیل بسیج بیست میلیونی" تهاجم فرهنگی "جنگ نرم "نقش امروزی دانش آموزان درعرصه اجتماع " آشنا شدند.