نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هم اندیشی مربیان همراه متوسطه

جلسه ی هم اندیشی مربیان همراه متوسطهبا هدف کیفیت بخشی به مسائل پرورشی فرهنگی ،جلسه مربيان همراه تيم 7 ناحیه دو  با موضوع حفظ موضوعي آيات منتخب قرآن و روش هاي آموزش  در دبیرستان حاج کاظم اویسی  برگزارشد.بازدید از صبحگاه انتظار ازدیگر برنامه ی این گروه بود.