نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هم اندیشی مدیران نواحی یک ودو در"مجتمع حضرت مجتبی (ع)"

جلسه ی هم اندیشی مدیران نواحی یک ودو در"مجتمع حضرت مجتبی (ع)"باحضور مدیران آموزش وپرورش نواحی یک ودو و برخی از مسئولین مدارس نشست همفکری وهمگرائی مدیران مدارس نواحی یک ودو در"مجتمع حضرت مجتبی (ع)" برگزارشد. دراین مراسم درزمینه کمک به دانش آموزان بی بضاعت ونیازمند باتوجه به نزدیکی عید نوروزتبادل نظر وتصمیم گیری شد. درپایان از زحمات مدیر خیّر ونیک اندیش "مجتمع حضرت مجتبی (ع)" " سلطان زاده " با اهدای تابلوی نفیسی تجلیل شد.