نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هم اندیشی مدیران ابتدایی ناحیه دو

جلسه ی هم اندیشی مدیران ابتدایی ناحیه دو


درراستای تکمیل چرخه فرآیند آموزشی صورت گرفت:

باحضور مدیرآموزش وپرورش و،معاون آموزش ابتدایی ناحیه دو جلسه هم اندیشی همفکری وهمگرایی مدیران ابتدایی با محوریت ارزیابی طرح تدبیر درمحل سالن اجتماعات مدیریت برگزارشد.

دراین جلسه سعیده بهادرزاده معاون آموزش ابتدایی ناحیه دو با تشکر از زحمات مدیران وبا  تشریح چگونگی ارزیابی  طرح بریکسان سازی نظارت وارزیابی ها درفرآیند طرح تاکید کرد.دپایان مقررشد ارزیابی طرح تدبیر طبق زمان مقرر انجام ومجریان درهنگام ارزیابی درمدارس حضور داشته باشند.