نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هم اندیشی شورای دبیران (هنرستان فنی شهید چمران و دبیرستان سید محمدحسینی)

جلسه ی هم اندیشی شورای دبیران (هنرستان فنی شهید چمران و دبیرستان سید محمدحسینی)درراستای فعالیت های آموزشی فرهنگی ، وبا رویکرد استفاده ازتجارب برترو تعمیق بخشی به مهارت های آموزشی، جلسه ی هم اندیشی شورای دبیران مدارس (هنرستان فنی  شهید چمران و دبیرستان سید محمدحسینی) تشکیل شد. دراین جلسه که مدیرآموزش وپرورش ومسئولین آموزش متوسطه وفنی حرفه ای ناحیه دو حضور داشتند. دبیران توصیه ها تکمیلی اموزشی ،مسائل ومشکلات را بیان و فرآیند برنامه های آموزشی سالانه تبیین شد.

 

 

(شورای دبیران دبیرستان  سید محمد حسینی )