نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هم اندیشی رؤسای شوراهای دانش آموزی دخترانه ناحیه دو

جلسه ی هم اندیشی رؤسای شوراهای دانش آموزی دخترانه ناحیه دوباحضورمعاون پرورشی وفرهنگی ،کارشناس شوراهای دانش آموزی اداره کل آموزش وپرورش، مدیرآموزش وپرورش ،معاونین آموزش متوسطه ،پرورشی فرهنگی وپژوهش برنامه ریزی ناحیه دو جلسه ی هم اندیشی رؤسای شوراهای دانش آموزی دخترانه ناحیه دودرمحل  نمازخانه مدیریت برگزارشد.

سرداری دراین جلسه ضمن تشکر ازحضور رؤسای شوراهای دانش آموزی وابراز نقطه نظرات ،ایده ها مسائل ومشکلات ،شوراها را بازوان توانمند مدیروپل ارتباطی بین مسئولین ومدرسه عنوان نمودوبرضرورت نقش پویا فعال وهمگرایی بیشتروهمگامی با مسئولین تاکید نمود.وی دانش آموزان را به استفاده بهینه ازظرفیت عظیم وپتانسیل شوراها توصیه کرد.

همچنین منصور ارجمندی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو دراین جلسه باقدردانی صمیمانه از بیان توصیه ها ونظران پیشنهادی دانش آموزان ،آنان را به مشارکت جدی درتمامی عرصه های اجتماعی توصیه وترغیب به همگرایی با مدرسه ،تحصیل وتلاش وکسب افتخارات والاتر نمود.

گفتنی است درحاشیه این مراسم کریمی کارشناس شوراهای دانش آموزی اداره کل بطوراجمالی درزمینه اهم وظایف شوراها ونقش آفرینی دانش آموزان نقطه نظراتی بیان کرد. درپایان انتخابات مجمع مشاورین ناحیه دو برگزارشد.