نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هم اندیشی حوزه پرورشی فرهنگی ناحیه دو

جلسه ی هم اندیشی حوزه پرورشی فرهنگی ناحیه دوبا حضور معاون پرورشی وفرهنگی ،رؤسای اداره تربیتی و  قرآن نماز عترت اداره کل آموزش وپرورش استان ، مدیرآموزش وپرورش ،معاون پرورشی فرهنگی ناحیه دو ودیگر مسئولین حوزه  فرهنگی تربیتی مدیریت جلسه ی همگرائی هم افزائی با محوریت کیفیت،تعمیق بخشی به مسائل پرورشی فرهنگی مدارس درمحل سالن اجتماعات برگزارشد. منصور ارجمندی دراین جلسه  با تشکر ازحضورمسئولین برضرورت تعامل افزائی ،همفکری وهم اندیشی مضاعف در حوزه تربیتی تاکید نمود.همچنین مسئولین فرهنگی تربیتی وقرآن نماز عترت ودانش آموزی  ناحیه دو اهم مسائل ومشکلات حوزه کاری را بیان نمودند.

علی سرداری معاون پرورشی فرهنگی اداره کل آموزش وپرورش استان دراین جلسه بر ضرورت واهمیت اجرای طرح ها وبرنامه های پرورشی تربیتی مدارس بصورت بهترین شکل توام با بیشترین بازدهی با بهره گیری از توانمندی های مربیان  اشاره  وخواستار هماهنگی بیشترجهت اجرای جشن تکلیف ابتدائی دخترانه  وحل وفصل مسائل مشکلات حوزه مشاوره از طریق مکاتبه با اداره کل گردید.

گفتنی است سیدضیاء طباطبائی معاون پرورشی وفرهنگی ناحیه دو نیز درابتدای جلسه باتقدیرازحضور شرکت کنندگان برهمدلی و همزبانی بیشتردر راستای تکمیل  فعالیت های فرهنگی تربیتی نقطه نظراتی بیان کرد.