نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هم اندیشی اولیا مشارکت جو "دبیرستان پسرانه سیدمحمدحسینی

جلسه ی هم اندیشی اولیا مشارکت جو "دبیرستان پسرانه سیدمحمدحسینیدرراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی آموزشی وتربیتی وبا هدف تقویت تعامل اولیا با مدارس " جلسه ی هم اندیشی اولیا مشارکت جو "دبیرستان پسرانه سیدمحمدحسینی" باحضور مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو برگزار ودرپایان با اهدای لوح سپاس از زحمات اولیا قدردانی شد. گفتنی است دراین جلسه درزمینه مسائل ومشکلات آموزشی تبادل نظر شد.