نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هم اندیشی انسداد مبادی بی سوادی و بازماندگان از تحصیل در ناحیه دو یزد

جلسه ی هم اندیشی انسداد مبادی بی سوادی و بازماندگان از تحصیل در ناحیه دو یزد علی زارع، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، در این جلسه در سخنانی با ارائه آمار و اطلاعات کودکان بازمانده از تحصیل در حوزه ی تحت پوشش ناحیه دو یزد، در خصوص شناسایی و جذب حداکثری این افراد به ارائه راهکار پرداخت. وی با اشاره به اینکه انجام این فرآیند، نیاز به همکاری همه­ ی واحد های اداری دارد، خواهان طرح موضوع در شورای آموزش و پرورش شهرستان و همکاری سایر نهادهای دولتی مرتبط شد.

در ادامه جلسه حضّار جلسه به بحث و تبادل نظر و ارئه پیشنهادت خود پرداختند.