نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هم اندیشی " آسیب های اجتماعی" ناحیه دو

جلسه ی هم اندیشی " آسیب های اجتماعی" ناحیه دو


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

باحضور "خانم شهسواری، جهازی ،شایق، کارشناس مسئول انجمن اولیا مربیان ناحیه دو" وجمعی از مدیران ومسئولین مشاوره با هدف تقویت کارگاه های تخصصی ودانش افزایی ویژه خانواده ها جلسه ای  با تمرکز بر"آسیب های اجتماعی خانواده ها  " برگزارودرزمینه تشکیل  کارگاه چهارآموزشگاه بحث وتبادل نظر وتصمیم گیری شد.