نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی مشترک نماینده تامین اجتماعی و سواد آموزی ناحیه دو

جلسه ی مشترک نماینده تامین اجتماعی و سواد آموزی ناحیه دودر راستای ارایه خدمات بیمه ای به آموزش دهندگان سوادآموزی  جلسه ی مشترکی باحضور نماینده بیمه تامین اجتماعی شهرستان یزد و مسئولین متولی اداره سوادآموز ی  ناحیه دو درمحل دفتر سواد آموزی مدیریت برگزارشد.

دراین جلسه پس از بحث وتبادل نظر و بررسی جوانب مقررگردید با کسر 16/67درصد ازسرانه آموزشی کلیه آموزش دهندگان که قریب به پنجاه نفر هستند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرارگیرند. در پایان در خصوص تکمیل فرم های بیمه تامین اجتماعی و نحوه پرکردن این فرم ها توضیحاتی ارائه شد.