نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی مشاوره ای دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول مطهری

جلسه ی مشاوره ای دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول مطهری


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

باهدف ارایه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان و اگاهی بخش از مسائل وآسیب های روز باحضور دکتر صادق پور مشاور مجرب اداره بهزیستس استان ، نشستی با دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول مطهری برگزار ودرزمینه ی ناهنجارهای اجتماعی ،فضای مجازی ، و.. تبادل نظر شد وتوصیبه های تکمیلی به آنان یادآوری شد.