نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی شورای نظارت بر مدارس ومراکز غیردولتی

جلسه ی شورای نظارت بر مدارس ومراکز غیردولتیدرراستای تکمیل فعالیت های آموزشی  ،باحضور نمایندگان مدارس ومراکز غیر دولتی ودیگراعضا جلسه ی شورای نظارت بر مدارس ومراکز غیردولتی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو در محل سالن اجتماعات برگزارشد. گفتنی است دراین جلسه محورهای بررسی درخواست های تاسیس مدارس ومراکز غیر دولتی وتعیین نرخ شهریه جهت سال تحصیلی 97-96دردستور کار و مورد بحث وتبادل نظر قرارگرفت و اعضا نقطه نظرات وپیشنهادات را درمورد موضوعات مطروحه بیان نمودند.