نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی توجیهی – آموزشی معاونین اجرایی متوسطه دوره اول ودوم

جلسه ی توجیهی – آموزشی معاونین اجرایی متوسطه دوره اول ودومدر راستای ارتقای مهارت ها وتوانمندسازی کارکنان ،  جلسه  توجیهی آموزشی معاونین اجرایی مدارس متوسطه  دوره اول ودوم با حضور مسئولین سنجش وامتحانات  مدیریت   درمرکز آموزشی وتحقیات امام جعفر صادق (ع) برگزارشد.در این جلسه تمامی فعالیتهای معاونین اجرایی مدارس متوسطه  تبیین و درخصوص موضوعات  فعالیت های معاونین اجرایی، ثبت نام دانش آموزان،  صدور کارنامه دانش آموزان، دریافت مدارک در هنگام ثبت نام سامانه سناد، و آشنایی بیشتر با ساز وکار سامانه دانا توضیحات لازم توسط مسئولین سنجش وامتحانات ناحیه دو  ارائه شد.