نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی توجیهی وهم اندیشی رابطان مشاوره ناحیه دو

جلسه ی توجیهی وهم اندیشی رابطان مشاوره ناحیه دوبا هدف همگرایی ،هم اندیشی وتبادل تجربیات جلسه ی توجیهی  وتوانمندسازی رابطان مشاوره ی ناحیه ی دو درمرکز امام جعفرصادق (ع) برگزارشد.دراین جلسه برفه ای مشاور ناحیه دو درخصوص دانش آموزان پیش فعال مطالبی بیان وشرکت کنندگان نقطه نظرات خودرا مطرح کردند.گفتنی است مدیر ومعاون آموزشی فرهنگی آموزش وپرورش ناحیه دو یزد از روندبرگزاری کلاس رابطان مشاوره بازدید نمودند