نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی توجیهی سامانه فارغ التحصیلان واختیارات کمیسیون خاص ناحیه دو

جلسه ی توجیهی سامانه فارغ التحصیلان واختیارات کمیسیون خاص ناحیه دو


درراستای تکمیل برنامه های چرخه ی آموزشی صورت گرفت:

درراستای همفکری ،همگرایی وهمسویی جلسه ی توجیهی – هم اندیشی مدیران  ومعاونین اجرایی متوسطه دوره دوم ناحیه دو بامحوریت تبیین وتشریح  اهداف سامانه جامع سیستم فارغ التحصیلان واختیارات کمیسیون خاص ناحیه دوتشکیل شد.

دراین برنامه محسن رحمت کارشناس مسئول سنجش وارزشیابی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو ضمن تشکر ازحضور مدیران ومعاونین اجرایی درخصوص اهداف ایجاد سامانه سیستم جامع فارغ التحصیلان وافزایش اختیارات کمیسیون خاص مطالبی بیان وبه سئوالات ومشکلات خاص پاسخ گفت. درپایان شرکت کنندگان اهم مسائل ومشکلات متداول کاری رابیان کردند.