نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی توجیهی ثبت فعالیت های دفتر انجمن اولیا ومربیان ناحیه دو

جلسه ی توجیهی ثبت فعالیت های دفتر انجمن اولیا ومربیان ناحیه دو


درراستای گرامیداشت هفته پیوند انجمن اولیا ومربیان (24-30مهر):

درراستای گرامیداشت هفته پیوند انجمن اولیا ومربیان (24-30مهر) باحضور رئیس اداره انجمن اولیا ومربیان اداره کل آموزش وپرورش ،کارشناس مسئول انجمن اولیا ومربیان  ناحیه دو جلسه ی توجیهی ثبت فعالیت های دفتر انجمن اولیا ومربیان  ویژه مدیران مدارس ناحیه دودرمحل نمازخانه مدیریت برگزارشد.

 

دراین جلسه موسوی  رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ضمن تشکر ازحضورمدیران وابلاغ پیام مدیرکل آموزش وپرورش استان یزد خانه و مدرسه را دو کانون عمده تعلیم و تربیت برشمرد که مشارکت و همکاری آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.وی بربرگزاری برنامه های فرهنگی جهت تعمیق بخشی به مسائل انجمن درهفته ی پیوند تاکید نمود.

 

همچنین نعمت الله میرعلی کارشناس مسئول انجمن اولیا ومربیان ناحیه دو دراین جلسه با تقدیرصمیمانه از فعالیت های مدیران  به بررسی ، تبیین وتوجیه فعالیت های دفتر انجمن اولیا ومربیان  پرداخت  و بهره گیری از فرصت ها و امکانات مردمی، نظرات اعضا، تجربیات، مهارت های اولیا برای پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان رامورد تاکید قرارداد.

وی ازجمله  سیاست آموزش و پرورش توسعه و تعمیق مشارکت های همه جانبه والدین برشمردکه  ارتقای نقش و جایگاه نهاد خانواده و جلب مشارکت دراین راستا مهم ارزیابی کرد.

کارشناس مسئول انجمن اولیا ومربیان ناحیه دو افزود از جمله سیاست های وزارت آموزش و پرورش توجه به توسعه مشارکت هاست که در مدرسه ظرفیت عظیمی به نام خانواده وجود دارد که برای حل مشکلات تربیتی و آموزشی دانش آموزان می توان از آن بهره برد.

درپایان به مسائل ومشکلات مدیران پاسخ داده شد.