نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی توجیهی آموزش دهندگان سواد آموزی ناحیه دو

جلسه ی توجیهی آموزش دهندگان سواد آموزی ناحیه دوبه منظور شتاب بخشی به روند جذب سواد آموزان ، جلسه ی  هم اندیشی -توجیهی باحضور رئیس اداره سوادآموزی  مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو وآموزش دهندگان  درمحل نمازخانه مدیریت برگزارشد.خدیجه کریمی دراین جلسه با اشاره به شاخص های ارزیابی فعالان حوزه سواد آموزی وچگونگی جذب و نگهداشت سواد آموزان ، از آموزش دهندگان خواست بیش از پیش فعال وبروزباشند.

وی عنوان نمود:آموزش نیروی انسانی رکن  رکین ارتقاء کیفیت دربحث سواد آموزی است.  شایان ذکراست این جلسه توجیهی به منظور توجیه ،آموزش نحوه کلاس گذاری وانعقاد قراد فیماین آموزش دهندگان وموسسات طرف قراداد با اداره سوادآموزی آموزش وپرورش  وهمچنین توانمند سازی نیروی انسانی وبهره گیری از نیروی آموزش دیده ، برگزار گردید.گفتنی است دراین دوره 60آموزش دهنده  آموزش 520سوادآموز درقالب 99کلاس رابعهده دارند.