نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی تحلیل آزمون علمی مرحله اول دبیرستان زینبیه

جلسه ی تحلیل آزمون علمی مرحله اول دبیرستان زینبیه


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

باحضور معاون، کارشناس آموزش متوسطه ناحیه دو جلسه ی تحلیل آزمون علمی مرحله اول دانش آموزان  دبیرستان زینبیه برگزارشد . دراین جلسه که جمعی از دبیران نیز حضور داشتند مدیرآموزشگاه زینبیه گزارش کلی از وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان درآزمون را بیان وخواستار تقویت نقاط قوت ورفع نقاط ضعف دانش آموزان گردید.

شایان ذکراست درادامه دبیران نقطه نظرات وتوصیه ها ی آموزشی خود را جهت ارتقای جایگاه دانش آموزان درآزمون ها ابراز کردند.