نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کمیته نقل وانتقالات فرهنگیان ناحیه دو

جلسه کمیته نقل وانتقالات فرهنگیان ناحیه دوبه گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی ناحیه دو یزد باهدف ساماندهی معلمین درچرخه آموزش درسال تحصیلی آتی ،باحضور مدیر،معاونین  آموزش وپرورش و دیگر اعضا، جلسه ی کمیته بررسی نقل وانتقالات فرهنگیان ناحیه دو درمحل سالن اجتماعات  مدیریت برگزارشد. گفتنی است دراین جلسه درخواست های فرهنگیان متقاضی انتقال به سایر شهرستان ها ومناطق داخل استان مورد بحث وبررسی قرارگرفت. شایان ذکراست قریب به 22نفر فرهنگی ناحیه دو متقاضی جابجائی درداخل استان هستند.