نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کمیته عمرانی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو

جلسه کمیته عمرانی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دوبا حضور مدیرآموزش وپرورش ،معاون توسعه وپشتیبانی ودیگر اعضا جلسه کمیته عمرانی مدیریت  آموزش و پرورش ناحیه دو یزد درمحل سالن اجتماعات تشکیل شد.  

به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو یزد دراستای پروژه مهر 96 جهت تهمید مدارس جهت سال تحصیلی جدیددرخصوص بررسی  کم وکاستی های فضاهای آموزشی ، برطرف کردن مشکلات فیزیکی وساختمانی مدارس اعم از مقاوم سازی  بحث ایمنی ، بهبود وضعیت ،بهینه سازی و صرفه جویی مصرف سوخت  و تجهیز آموزشی مدارس  بحث وتبادل نظر وتصمیم گیری شد.