نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کمیته برنامه ریزی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو

جلسه کمیته برنامه ریزی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دواولین جلسه کمیته برنامه ریزی مدیریت آموزش و پرورش  ناحیه دو درسال اقتصادی مقا ومتنی – اشتتغال تولید با حضور مدیر آموزش و پرورش، معاونین و سایر اعضای کمیته برنامه ریزی در محل سالن اجتماعات مدیریت  تشکیل شد.

در ابتدای این جلسه "سید ابراهیم حسینی معاون پژوهش برنامه ریزی و دبیر کمیته برنامه ریزی ضمن خیر مقدم گزارشی از وضعیت فضاهای آموزشی را ارائه نمود. سپس " ارجمندی مدیر آموزش و پرورش  ناحیه دو " ضمن تشکر ازحضور اعضا مطالبی در خصوص برنامه های آتی آموزش و پرورش با رویکرد ساماندهی بهینه  فضاهای اموزشی بیان و خواستار دقت در ساماندهی فضاهای آموزشی و برطرف نمودن  مسائل مشکل فضاهای آموزشی شد. همچنین "حسین کهدوئی معاون آموزش متوسطه و علی زارع معاون آموزش ابتدائی گزارش اجمالی از وضعیت فضاهای آموزشی جهت ساماندهی در سال تحصیلی97- 96ارایه کردند.در پایان هر یک از اعضاء نظرات و پیشنهادهای خود را ارائه نمودند.