نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کارگروه ستاد امتحانات نهضت سوادآموزی آموزش و پرورش ناحیه دو

جلسه کارگروه ستاد امتحانات نهضت سوادآموزی آموزش و پرورش ناحیه دو


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو یزد باحضور رئیس سنجش و ارزشیابی سواد آموزی استان ، رئیس نهضت  سواد آموزی،مدیران ناظر امتحانات سواد آموزی ،معلمین راهنما ، کارشناسان سوا آموزی و سنجش ناحیه 2، جلسه ی هم اندیشی وهم افزائی کارگروه ستاد امتحانات نهضت سوادآموزی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه درمحل دفتر نهضت سوادآموزی برگزارشد. در این جلسه دستور العمل ستاد امتحانات قرائت وآماری از سوادآموزانی که در سال 95 تحت پوشش نهضت سوادآموزی ارائه ودرزمینه کم وکیف برگزاری امتحانات ،نظارت بر حوزه امتحانات ،تنظیم فرم امتحان ،کنترل البوم عکس در جلسه ی امتحان ،تهیه ملزومات موردنیاز امتحان بحث وتنادل نظر شد. در پایان  پس از بیان نقطه نظرات ، توصیه ها وپیشنهادات اعضا مصوباتی در ده بند تصویب گردید.