نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هیات امنایی دبیرستان پسرانه ماندگار مارکار

جلسه هیات امنایی دبیرستان پسرانه ماندگار مارکاربا حضور  مدیرکل نوسازی مدارس ، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان ، مدیر و جمعی از مسئولین آموزش وپررش ناحیه دو نشست هیات  امنایی دبیرستان پسرانه ماندگار مارکار درمحل سالن اجتماعات مدیریت  برگزارشد. دراین جلسه درخصوص فعالیت های آموزشی ،عمرانی ،تجهیزات آموزشی ونحوه ثبت نام دانش آموزان پایه دهم دراین مدرسه بحث ، تبادل نظر وتصمیم گیری شد.

گفتنی است ارزش ساختمانی و هنری مدارس ماندگار و قدمت تاریخی بنای این مدارس سبب توجه ویژه به این مدارس شده است.