نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی موسسین ورانندگان حمل ونقل دانش آموزی مدارس ناحیه دو

جلسه هم اندیشی موسسین ورانندگان حمل ونقل دانش آموزی مدارس ناحیه دوبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو درراستای ساماندهی بهینه سرویس های حمل ونقل دانش آموزی جلسه ی هم اندیشی موسسین ،رانندگان مینی بوس وسواری سرویس حمل ونقل دانش آموزی مدارس ناحیه دودرمحل سالن اجتماعات مدیریت آموزش و پرورش برگزازشد.در ابتدا  "اسماعیلی " معاون برنامه ریزی وتوسعه مدیریت آموزش وپرورش  ،ضمن خیرمقدم به موسسین ورانندگان  بر ساماندهی مطلوب و رفع چالش های پیش روی حمل ونقل دانش آموزی تاکید نمود.وی با تقدیر اززحمات متولیان حمل ونقل دانش آموزی تعامل افزائی بیشتر جهت افزایش رضایت مندی اولیا و خانواده ها را خواستار شد.همچنین نعمت الله میرعلی نماینده اداره کل دراین جلسه  برحل وفصل ورفع نواقص درراستای ایمنی وایجاد نظم بهتر نقطه نظراتی اشاره نمود. گفتنی است دراین جلسه "دستوار" از راهوربیاناتی در زمینه برقراری نظم سرویس ها،رعایت زمانبندی ساعات مدارس  ،سرعت مطمئنه،منشور اخلاقی رانندگان و توجه به علائم راهنمائی ورانندگی و.. ارایه نمود.

در پایان موسسین و رانددگان  به بیان نقطه نظراتشان پیرامون دستور کار جلسه پرداختد و پنج نفر ازموسسین موفق مورد تقدیر قرارگرفتند.  

شایان ذکراست درناحیه دو  قریب به16000دانش آموزی از سرویس حمل ونقل دانش آموزی  استفاده می کنند.