نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی شورای دبیران پژوهشسرای امام جعفرصادق (ع)

جلسه هم اندیشی شورای دبیران پژوهشسرای امام جعفرصادق (ع)با هدف کیفیت بخشی به مسائل آموزشی وپیشبرد اهداف تعلیم وتربیت جلسه ی همگرائی وهم اندیشی شورای دبیران مرکز آموزشی پژوهشسرای امام جعفرصادق (ع)  ناحیه دو برگزارشد. گفتنی است دراین برنامه از زحمات "قیوم زاده مدیراین مرکزکه مفتخر به بازنشستگی گردید قدردانی و "زارع " به سمت مسئول جدید پژوهشسرای دانش آموزی امام جعفر صادق (ع)معرفی شد.