نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی رابطین ستاد شاهد ناحیه دو

جلسه هم اندیشی رابطین ستاد شاهد ناحیه دوبه منظور بررسی مسائل ومشکلات دانش آموزان شاهد ، نشست رابطین ستاد شاهد درمحل سالن اجتماعات مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دوبرگزارشد. دراین جلسه مسائل ومشکلات آموزشی ،پرورشی  و وضعیت تحصیلی دانش آموزان طرح پراکنده شاهد مورد بررسی قرارگرفت.