نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی اداره نهضت سواد آموزی ناحیه دو

جلسه هم اندیشی اداره نهضت سواد آموزی ناحیه دو


در راستای تقویت و توسعه مسائل آموزشی سواد آموزی نخستین جلسه راه اندازی مرکز یادگیری محلی با حضور معاون، رئیس اداره نهضت سواد آموزی استان و دیگر مسئولین حوزه ی سواد آموزی ناحیه دو برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، در این جلسه موضوعات توسعه فضاهای مناسب یادگیری، هماهنگی لازم با زندان و کمیته امداد در راستای آمادگی برای راه اندازی مرکز یادگیری محلی و دیگر مسائل و مشکلات حوزه ی سواد آموزی نقد و بررسی قرار شد.