نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی اداره نهضت سواد آموزی ناحیه دو

جلسه هم اندیشی اداره نهضت سواد آموزی ناحیه دو


در راستای تقویت و توسعه مسائل آموزشی سواد آموزی نخستین جلسه راه اندازی مرکز یادگیری محلی با حضور معاون، رئیس اداره نهضت سواد آموزی استان و دیگر مسئولین حوزه ی سواد آموزی ناحیه دو برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، در این جلسه موضوعات توسعه فضاهای مناسب یادگیری، هماهنگی لازم با زندان و کمیته امداد در راستای آمادگی برای راه اندازی مرکز یادگیری محلی و دیگر مسائل و مشکلات حوزه ی سواد آموزی نقد و بررسی قرار شد.