نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مشاوران و مدیران متوسطه اول با محوریت هفته معرفی مشاغل " هنرستان فنی شهید چمران"

جلسه مشاوران و مدیران متوسطه اول با محوریت هفته معرفی مشاغل " هنرستان فنی شهید چمران"


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

درراستای گرامیداشته هفته مشاغل (1-7) اردیبهشت به منظور هماهنگی ،هم افزایی وبرنامه ریزی بیشتر جلسه ی ویژه ای با حضور مشاوران و مدیران متوسطه اول ناحیه دو  با محوریت  هفته معرفی مشاغل در محل " هنرستان فنی شهید چمران" برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو یزد دراین نشست  جمعی  ، کهدوئی معاون آموزش متوسطه " مطهریان کارشناس مسئول فنی حرفه ای و کاردانش " "سنائی مدیرهنرستان " ودیگر مسئولین آموزش ومشاوره  ناحیه دو  درزمینه های هدایت تحصیلی دانش آموزان ،تبیین حرف ، شاخه ها  و مشاغل متنوع " بهره گیری از ظزفیت ها وآینده نگری شغلی بحث وتبادل نظر نمودند.

شایان ذکراست  " هفته مشاغل " فرصت مغتنمی است تا دانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی بامشاغل گوناگون در جامعه آشنا واین امکان را میسر می سازد تا آنان متناسب بااستعداد،توانایی،رغبت ،هوش وعلائق خود نسبت به انتخاب رشتة تحصیلی متناسب با انتخاب شغل مورد علاقة تصمیم گیری بهینه اتخاذ کنند.