نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران ومشاورین متوسطه دوره اول ناحیه دو

جلسه مدیران ومشاورین متوسطه دوره اول ناحیه دوباهدف هم افزائی ،همگرایی وهمفکری در مسائل آموزشی و مشاوره ای  دانش آموزان باحضور جمعی از مسئولین مدیریت آموزش وپرورش جلسه ی مدیران ومشاورین مدارس متوسطه دوره اول  ناحیه دو درمحل دبیرستان پسرانه شاهد افشار درسال اقتصاد مقاومتی -تولید واشتغال برگزار شد. گفتنی است دراین جلسه "محمود زارع معاون آموزش متوسطه اداره کل   "حسین کهدوئی معاون آموزش متوسطه ناحیه دو " در خصوص کیفیت بخشی مسائل آموزشی ، هدایت تحصیلی دانش آموزان ، رعایت تقویم آموزشی سالانه و استفاده بهینه از فرصت های باقیمانده تحصیلی نقطه نظراتی را بیان نمودند.