نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران همیار پیش دبستانی ناحیه دو

جلسه مدیران همیار پیش دبستانی ناحیه دوجلسه مشترك مدیران همیار پیش دبستانی ها  با حضور معاون آموزش ابتدائی ناحیه دو برگزار شد.

در اين جلسه  "علی زارع معاون آموزش ابتدايي ناحیه دو " به تبیین  طرح ها و برنامه های  پیش دبستانی پرداخت وبرکبیفیت بخشی به مسائل آموزشی  مراکز پیش دبستانی  ،نظارت وارزیابی امور مربیان  تاکید نمود. درپایان این جلسه مدیران پیش دبستانی مسائل ومشکلات آموزشی را بیان نمودند.