نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران همیار مراکز پیش دبستانی ناحیه دو یزد

جلسه مدیران همیار مراکز پیش دبستانی ناحیه دو یزد


با حضور معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد
از طریق ویدئو کنفرانس