نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران مراکز پیش دبستانی ناحیه دو

جلسه مدیران مراکز پیش دبستانی ناحیه دوجلسه ی همگرایی و همسوئی مدیران مراکز پیش دبستانی ناحیه دو با حضور معاون آموزش ابتدائی ناحیه دو ، رئیس دوره اول آموزش وپرورش استان ، مسئولین آموزش ابتدائی در مرکز آموزش نیروی انسانی امام جعفر صادق (ع) برگزارشد.دراین جلسه "علی زارع " ضمن تشکر از زحمات مدیران آنان را به تلاش مضاعف و مشارکت بیشتر دراجرای طرح ها وبرنامه های پیش دبستانی تاکید نمود.همچنین "بهادرزاده " در خصوص اهداف ، اهم طرح ها وبرنامه های پیش دبستانی در سال جاری مطالبی عنوان ومدیران را به استفاده مطلوب از ظرفیت ها ی موجود توصیه نمود. گفتنی است  دراین جلسه "خانم دهقان " به عنوان کارشناس پیش دبستانی ناحیه دو معرفی شد.