نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای دبیران دبیرستان (فرهاد استادان )

جلسه شورای دبیران دبیرستان (فرهاد استادان )درراستای تکمیل فعالیت های آموزشی و کیفی بخشی به مسائل آموزشی و تبادل تجربیات جلسه شورای دبیران دبیرستان دوره اول فرهاد استادان برگزارشد. دراین جلسه که مدیرآموزش وپرورش و معاون آموزش متوسطه ناحیه دو نیز حضور داشتند موضوعات  آموزشی ، مسائل ومشکلات مورد بحث و بررسی قرارگرفت ودبیران توصیه ها  وپیشنهادات را ارایه نمودند.